पुन बिज्ञापन

मलेशिया मा रोजगार को सुबर्ण अवसर
कम्पनी को नाम : Liong Brother Engineering Sdn Bhd
बेसिक तलब : RM 15o0
काम गर्ने दिन : ६ दिन /हप्ता
काम गर्ने घण्टा : ८ घण्टा / दिन
सम्पर्क :

B.S. Overseas Pvt.Ltd.

Samakhushi-03, Kathmandu, Nepal

Tel : +977-1-4963358

 error: Content is protected !!